Engineering

ElbertsenTechniek is een professionele ontwerper van machines, onderdelen en andere producten. De basis wordt gelegd door de gegeven specificaties. Cijfers over  omvang, gewicht, drukbestendigheid, belasting, snelheid, temperatuur, capaciteit, geluidsnormen, enzovoort bepalen de richting.

Martijn Elbertsen gaat aan de slag met de gegevens en gebruikt daarbij

 • zijn grote kennis en kunde op het gebied van constructies en materialen
 • zijn brede ervaring in de praktijk van de machinebouw.
 • zijn expertise met Autodesk Inventor Simulation Suite. Dit professionele softwarepakket omvat onder andere AutoCad Mechanical en het 3D-pakket Inventor. ElbertsenTechniek heeft de apparatuur in huis om het ontwerp weer te geven in een werktekening op elk gewenst formaat, zelfs A0.

   motorsteun   

Het resultaat is een perfect ontwerp dat ook volmaakt vervaardigd kan worden.

ATEX-richtlijnen

Bij het ontwerpen van de gevraagde machines kan ElbertsenTechniek de kwaliteit verder verhogen door de toepassing van diverse ontwerpscenario’s die het explosie- en brandgevaar minimaliseren. De ATEX-richtlijnen zijn de basis van deze scenario’s.

De gevaren worden kleiner of verdwijnen door verschillende maatregelen:

 • Wegnemen van explosieve en brandbare gassen of andere substanties,
  bijvoorbeeld door afzuiging van gassen.
 • Wegnemen van ontstekingsbronnen:
  -ATEX-electromotoren
  -geen enkel contact van ijzer op ijzer toepassen in de constructie.
 • Monitoren van de temperaturen in en rond de machine.
 • Sensoren toepassen om mechanische defecten waar te nemen.
 • Effecten van een eventuele explosie minimaliseren (bijvoorbeeld
  door plaatsing van explosieluiken).
 • Brandbestrijding.

Het resultaat: de klant heeft een machine in gebruik die elke risico-inventarisatie met glans zal doorstaan.