Gasdichte aandrijfsectie van een redler

Deze aandrijfsectie bij Cargill was versleten en behoorlijk gecorrodeerd.

aandrijfsectie

Ciass verwierf de opdracht om een nieuwe aandrijfsectie te engineeren die gasdicht moet zijn om een eventueel explosiegevaar te minimaliseren. Cargill vroeg bovendien om een aantal aanpassingen die het reguliere onderhoud gemakkelijker gaan maken. Ciass zocht voor dit project de samenwerking met ElbertsenTechniek. 

De aanpak van ElbertsenTechniek

Eerst zijn de afmetingen van alle onderdelen in de oude redler nauwkeurig ingemeten en de specificaties opgesteld. Daarbij is ook de oude overzichtstekening in ogenschouw genomen om te beoordelen op welke onderdelen de oude aandrijfsectie afwijkend van de tekening was geconstrueerd. Vervolgens is een nieuwe tekening gemaakt.

Daarna heeft ElbertsenTechniek de nieuwe aandrijfsectie onder supervisie van Ciass geproduceerd, waarbij gebruik is gemaakt van

  • aandrijfsectiecnc plasmasnijden
  • ponsen
  • schaar
  • zaag
  • zetbank
  • wals
  • draaibank
  • freesbank
  • tig lasapparaat
  • dubbelpuls mig lasapparaat

Het snijden van de pakkingen is uitbesteed aan een een externe specialist. De nieuwe aandrijfsectie was in vier weken gereed. De klant is tevreden. "De reactie van Ciass"

Martijn Elbertsen over dit project “Wat telt bij dit soort projecten is dat je wat verder kijkt dan je projectgrenzen en dat je vernieuwend bent. Dat is de aanpak van ElbertsenTechniek.”